Zasadili jsme strom republiky

Ve čtvrtek 21. března jsme provedli odložené zasazení stromu republiky ke 100. výročí vzniku naší republiky. Na podzim v důsledku sucha nebyly příznivé podmínky pro sázení, a tak jsme se domluvili s panem Adamem, který stromy zakoupil, že je zasadíme na jaře. Místo jednoho stromu nám věnoval dva –  jabloň a višeň. Stromy slavnostně zasadili žáci ekologického semináře naší školy pod vedením p. učitele Turka a za dohledu pana školníka Horváta. Práce to byla zajímavá, žáci si dali záležet, i když někteří možná drželi rýč poprvé. O stromy budeme následně pečovat hlavně zálivkou. Stromy jsou vysazeny na zahradě u kostela a až vyrostou, budou tvořit pěknou bránu u vstupu na zahradu.

Tu

You may also like...