Zobrazit zprávu jako text 7. A se zamýšlí nad budoucností

V rámci projektu v hodině angličtiny, měli žáci za úkol se přenést ve své fantazii do budoucnosti, až do roku něco kolem 5000. Převáželi skeptické názory o nedostatku pitné vody, čerstvého vzduchu, rostlinstva a živočichů… prostě apokalyptické krajiny. Některé práce se věnovaly detailněji jednomu konkrétnímu tématu, například módě anebo dopravě.  Své práce doplnili žáci obrázky ať už osobně kreslenými nebo z internetu staženými a celé dílo samozřejmě poté představili třídě.

You may also like...