2013/2014

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků – 26.6. 2014
[Not a valid template]
Matematika nejsou žádné čáry – 15.4. 2014
Vědecká show Matematika nejsou žádné čáry s inženýrem, novinářem a autorem Joachimem Heckerem se uskutečnila na naší škole dne 15. 4 .2014. V době, kdy se koná v Praze výstava Goethe-Institutu Matematika na dotek nabízející nový a snadný přístup k matematice a dokazující, že každý se může zapojit a nepotřebuje na to žádnou zvláštní přípravu, si Joachim Hecker udělal čas a naši školu navštívil a show žákům ukázal.
Jde o pochopení rukama, hlavou a srdcem, což může výuce matematiky dodat nové impulzy a získat žáky k výuce tohoto málo oblíbeného předmětu. 90 minut hry a ukázek experimentů naše žáky uchvátilo, i nás dospělé. Bylo naučné a velmi zábavné odhalovat pravidla a logické postupy v matematice, odhalit vztah rychlosti světla a mikrovlnné trouby, jak rozdělit pizzu bez pravítka spravedlivě a kolikrát budu lámat čokoládu při různé velikosti. Kouzlili jsme s kostkami a přitom se naučili něco o náhodě, hádali jsme čísla s kouzelnými kartami a přitom se naučili, jak pomocí čísel přenáší informace počítač. Úžasný byl experiment, kdy se z kelímku na limonádu stala placka, z objektu 3D se stal objekt 2D. Naši žáci měli tu možnost a čest si vše vyzkoušet a poznat, že matematika nás v životě provází na každém kroku a má svou logiku. Těšíme se na případnou další návštěvu, spousta našich žáků se na výstavu do Prahy vypraví s rodiči.
[Not a valid template]
 Velikonoční jarmark – 25.3. 2014
[Not a valid template]
Jitřenky ke Dni učitelů – koncert pro bývalé pedagogické pracovníky – 25.3. 2014
Disko – 24.1. 2014
[Not a valid template]
Vánoční koncert školního sboru Jitřenka a kroužku flétniček – 11.12. 2013
[Not a valid template]
Čert a Káča
Vánoční jarmark – 5.12. 2013
Dopravní hřiště 4.B – 27.9. 2013
Tak jako každý rok na podzim jsme navštívili dopravní hřiště. Přivítal nás jako vždy usměvý pan Adolf Hainc. Nejprve jsme měli teoretickou část a pak praktickou. Učili jsme se znát dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu…..Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání).  Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky.  Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. S problematikou silniční bezpečnosti se setkávají už děti předškolního věku v mateřských školách, avšak i mládež na školách vyšších stupňů. Dopravní výchova, respektive bezpečnost v silničním provozu, je též aplikační cesta (nástroj) Ministerstva dopravy (resp. BESIP) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Právě spoluprací Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo k prohloubenému zařazení dopravní výchovy do RVP ZV.
zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki
Beseda – Dopravní výchova – 19.9. – 2.A,B
Prevence v dopravě, BESIP, jak se správně chovat v silničním provozu – správné přecházení silnice na přechodu, v místě bez přechodu, pohyb po chodníku, základní znalost dopravních značek, semaforu. Cesta do školy – na co nesmím zapomenout při odchodu z domova, při cestě do školy a zpátky, pokračování prevence v dopravě – jízdní kolo, na co nesmím zapomenout, než vyrazím na kole ven. Základní pravidla bezpečnosti, dopravní značky, vybavení kola. Děkujeme por. Bc.Ladislavu Marešovi za zajímavou a naučnou besedu. 2.A,B
Chorvatsko 6. – 15.9. 2013
100. výročí povýšení Kosmonos na město
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili  „Oslav 100 let města Kosmonosy“  a také sboru Jitřenka a žákům 7.B.
Divadelní představení „Libusche….“- 6.9. 2013
Divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“- 5.9. 2013