RODIČE VÍTÁNI

RODIČE VÍTÁNI – značka pro školy otevřené rodičům.
„Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.“ zdroj: www.rodicevitani.cz
Značka je podporována webovými stránkami  www.rodicevitani.cz , který nabízí vyučujícím, rodičům, ale i široké veřejnosti inspirativní články, videa, semináře, diskusní fórum, sdílení zkušeností se spoluprací s rodiči. Také zde najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. Škola se může certifikovat sama nebo ji mohou nominovat rodiče.
Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které dodržují komu-
nikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifikát společnosti EDUin.
Kritéria značky Rodiče vítáni – Základní školy
(vysvětlující komentář – 1. 2. 2015)
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Tyto požadavky jsou závazné (povinné) a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů.
1. Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor školy, včetně odpoledních hodin.
2. Rodičům poskytujeme kontakty na všechny učitele a vedení školy.
3. Rodiče informujeme o tom, co a kdy se ve škole děje.
4. Komunikace mezi školou (učitelem) a rodiči –
a) S rodiči komunikujeme partnerským způsobem (závazné).
b) Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči (závazné).
5. Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy. Rodiče byli seznámeni s údaji uvedenými v certifikačním formuláři, s údaji souhlasí a jsou ochotni to potvrdit.
6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit.
7. Informační ceduli s kritérii značky Rodiče vítáni jsme viditelně umístili u vstupu do školy.
VOLITELNÉ POŽADAVKY
Tyto požadavky jsou volitelné – pro základní stupeň certifikace musí škola naplňovat minimálně 2 kritéria.
Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již nějakou dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká atd. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok.
1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. Zápis není pouhou administrativní formalitou.
2. Naši pedagogové nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
3. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …).
4. Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
5. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
6. Školní vzdělávací program (ŠVP) zpřístupňujeme na webu školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další školní dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školy.
7. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.
8. Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.).
9. Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
10. Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
11. Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).
12. Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka – dětského psychologa, logopeda, mediátora, apod.
13. Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. (Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí formuláře na vzkazy škole.)
14. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (podle nového občanského zákoníku obvykle zapsaný spolek).
15. Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
16. Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
17. Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme.