KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny vyučujících školní rok 2023/2024

Doporučujeme sjednat si schůzku předem emailem
(web školy/kontakty) a dohodnout
se na zvolené formě konzultace.

Děkujeme za pochopení.