KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny vyučujících školní rok 2021/2022

Na základě informace vydané MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022“ budou konzultace s vyučujícími v 1. pololetí probíhat po předchozí domluvě vybranou formou
(emailu, telefonátu, online,…).

Doporučujeme proto, sjednat si schůzku předem emailem
(web školy/kontakty) a dohodnout
se na zvolené formě konzultace.

Děkujeme za pochopení.