DOKUMENTY, FORMULÁŘE

Místní akční plán vzdělávání II
FFF
GDPR - obecné nařízení k ochraně osobních údajů
FF
fff
DOKUMENTY ŠKOLY
MEZEREA
FORMULÁŘE PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Mezera
FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
Mezera
VÝROČNÍ ZPRÁVY

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Školní rok 2022/2023, 2023/2024

Národní testování - školní rok 2018 - 2019

Testování nám dává srovnání znalostí žáků naší školy a žáků ostatních zapojených škol v rámci ČR. Ve školním roce 2018/2019 se žáci 5. a 7. ročníku zúčastnili tzv. NÁRODNÍHO TESTOVÁNÍ od společnosti SCIO.

Testy pro žáky 5. tříd byly z: českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Z hodnocení testu vyplývá, že žáci 5. tříd patří v matematice mezi 10 % nejúspěšnějších škol v rámci testování. Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol.

Testy pro žáky 7. tříd byly z: českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně studijních předpokladů. Z hodnocení těchto testů vyplývá, že výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol a v anglickém jazyce jsou výsledky našich žáků na vynikající úrovni, neboť více než 90 % našich žáků splňuje očekávaný výstup (celostátní výsledky dosahují 60 %).

Níže jsou uvedeny výsledky jednotlivých ročníků a průměrné výsledky národního testování – školní rok 2018 – 2019. Pro optimální srovnání jsou tyto výsledky doplněny souhrnnou statistikou testování žáků 5. ročníku v letech 2009/2010 – 2018/2019.

Národní testování 5. ročník 2018/2019
Národní testování 7. ročník 2018/2019
Průměrné výsledky 5. ročník 2009/2010 až 2018/2019

Analytická zpráva "Mapa školy 2016/2017"
Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo ve školním roce2016/2017. Každá škola, která se šetření zúčastnila, najde vtéto zprávěsvé výsledky vtextové i grafické podobě. Analytická část závěrečné zprávy vám nabízí konkrétní výsledky vaší školy, a to zejména v podobě přehledných tabulek a grafů. Ve většině případů jsou v jedné tabulce či grafu uvedeny pro porovnání i výsledky všech zúčastněných základních škol. Nejrozsáhlejší část analytické zprávy tvoří grafy na volných listech, v nichž jsou zpracovány odpovědi respondentů na jednotlivé otázky z dotazníků. Tyto grafy jsou tematicky rozděleny do deseti skupin: Cíle školy, Výběr školy, Spokojenost se školou, Kvalita a forma výuky, Hodnocení, Vztahy, Bezpečné a zdravé prostředí školy, Spolupráce, Materiální zázemí, Školní NEJ.