VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM 2015
Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Mezi hlavní aktivity projektu patří vyškolení pedagogických pracovníků, aby využití hardwarových a softwarových prostředků na partnerských školách, bylo efektivní a plnohodnotné. V projektu je zapojeno 42 Základních škol a 8 Středních škol. Partnerem projektu je dále Centrum vzdělanosti Libereckého kraje.
Projekt „Vzdělávání dotykem“ – školení Power Point na naší škole proběhlo ve dnech 21.1. a 22.1. 10 hod. Vzdělávání „Elekronické vedení dokumentů školy. Úspěšně se vzdělávalo se celkem 20 pedagogů školy.