ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Nabídka zájmových kroužků pro 1. pololetí 2021/2022

Cena za 1 hodinu – 50 Kč
Platba na 1. hodině vedoucímu kroužku


Hra na klávesyJana Hornychovápondělí, úterý, čtvrtek, pátek
dohoda skupin osobně na čase konání
Hraní s řečí -
logopedické nápravy
Jana Hornychováúterý, středa, čtvrtek
termíny dle individuální domluvy
FlétničkyJiřina Fejfušová
5. třída
úterý 12:30 - 13:30
Jana Hornychová2. - 4. třída
středa
po dohodě na čase konání
KeramikaJana Kronusováúterý 1x za 14 dní
14:00 - 16:00
Deskové hryPavla Šímovápátek 13:00 - 14:00
Sborový zpěv
(neplatí se -
nepovinně volitelný předmět)
Jana Hornychová
Pavla Šímová
čtvrtek 13:00 - 14:00
Přípravka na gymnázia -
5. třída
Jiřina Fejfušovástředa 12:30 - 13:15
úterý 7:00 - 7:45
Kroužek ŠikulovéAndrea Malinováúterý 16:00 - 17:00
v prostorách školní družiny
Kroužek je určen pro děti, které rády vytváří něco nového z papíru, přírodního materiálu nebo z čehokoliv netradičního. Jeho náplní je tvořit a experimentovat s různým zajímavým materiálem a barvami. Je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, tvořivosti a fantazie. Všechny výrobky si děti odnášejí domů.
Cena 70 Kč á lekce. Platba vždy za jedno pololetí na druhé lekci.
Začínáme 11. 10. v 16:00
Přihlášení nebo bližší informace na email: andrea.barlikova@seznam.cz
Telefon: 732 530 807

Nevyhovující termíny je možné dohodnout s konkrétním vyučujícím.


Kroužky jiných subjektů, které probíhají na naší škole (cenu si určuje subjekt sám):

VĚDA NÁS BAVÍ - středa 14:15 - 15:00

KREATIVNÍ MYSL - úterý 15:00 - 16:00

MEDIÁLNÍ KROUŽEK - pátek 14:00 - 15:00

 

Odkaz na přihlašování do kroužků
https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska.

veda1
veda2