2016/2017

Poslední zvonění, ukončení školního roku 2016/2017 – 30.6. 2017

Vyřazení žáků 9. ročníků – 27.6. 2017

Koncert kroužku flétniček – 27.6. 2017

Sledování života sokolů v on-line přenosu
Město Mladá Boleslav není pouze městem automobilů. I v tak velkém městě mohou žáci sledovat dění v přírodě a to v přímém on-line přenosu. Na komíně teplárny firmy Ško-Energo se již poněkolikáté uhnízdil pár sokolů. Samičce se ze čtyř vajíček po několika týdnech vylíhla tři mláďata. Oba rodiče malé sokolíky pečlivě krmí a ti zdárně rostou. Žáci naší školy, která leží ve městě sousedícím s Mladou Boleslaví, poctivě sledují jejich krmení a první krůčky mimo hnízdo.
Firma Ško-Energo uspořádala zajímavou besedu se sokolníkem a ukázkou živých dravců v každé třídě na 1. stupni. Bylo to zajímavé povídání. Sokoli jsou užiteční pro město, pomáhají s přemnoženými holuby. Též jsme se zapojili do soutěže o jména pro malé sokoly. Jsme moc zvědaví jaká jména jim budou vybrána. Šárka Karabcová, 4. B, ZŠ Kosmonosy.

Pasování prvňáčku na čtenáře – 14.6. 2017
Dne 14. června  2017 byli prvňáčci ZŠ Kosmonosy pasováni na čtenáře. Program uvedla slečna knihovnice Martina Melmuková, která dětem předala diplomy. Místostarosta města Martin Macoun děti přivítal a podíval se na program, který si děti připravily.

Beseda

Poznávací zájezd Londýn 4. – 9.6. 2017
V neděli 4.6 jsme konečně nastoupili do autobusu a vydali jsme se na tolik očekávanou cestu do Anglie. Všichni jsme se těšili na tento okamžik už dlouho. Jeli jsme velice dlouho. Nejdříve přes Německo a pak Belgii a Francii. Do přístavu Calais jsme dorazili někdy k ránu. Většina lidí byla celkem unavená, takže jsme se prospali na palubě trajektu. Hned první den jsme se vydali z přístavu Dover do Londýna. Ráno bylo ten den krásné. Všem se Anglie líbila už od prvního pohledu. Je to úplně jiný svět, než který známe. Většina domečků je postavena z červených cihel, které krásně zapadají do krajiny a tvoří tak typický pohled na Anglii, který známe jistě všichni z filmů. Po příjezdu do Londýna jsme se šli podívat na Greenwich, kde je nultý poledník a jedinečný výhled na celé město. Pak jsme přešli k Námořnímu muzeu, kde bylo úplně všechno o lodích, moři atd. Den jsme pak zakončili prohlídkou Tower of London, kde jsme viděli všechny korunovační klenoty, největší diamant světa, historii Anglie a mnohé další. Pak jsme obešli věhlasný Tower Bridge. Přes Millenium Bridge jsme došli k Tate, což je galerie moderního umění, které se mi strašně moc líbilo. Většina lidí usnula hned, jak jsme nastoupili do autobusu. Bydleli jsme na pobřeží, odkud byl krásný výhled na Lamanšský průliv a břehy Francie. Byli jsme ubytovaní v nádherných a luxusních Mobilhousech. Snědli jsme večeři a šli jsme všichni, vyčerpaní po dlouhém dni, spát.
Druhý den jsme se nasnídali, vzali si obědy a vydali se do přírodovědného muzea. V muzeu to bylo krásné. Měli tam kostry různých zvířat a hodně interaktivních věcí. Taky tam byli dinosauři a někteří se hýbali, jako by ožili. Dále jsme navštívili muzeum umění a muzeum vědy, ale mně se nejvíce líbilo to přírodovědné. Pak jsme se byli projít jedním krásným londýnským parkem. Následně se šlo nakupovat do Primarku na Oxford street. Zasloužené nákupy se líbily všem. A večer už na nás čekala Warner Bros studia. Harryho Pottera zná snad každý a myslím, že se prohlídka rekvizit a kulis z filmů Harryho Pottera líbila všem. Ve studiích jsme byli asi tři hodiny. Třetí den jsme jeli do Oxfordu. Navštívili jsme místní Oxfordskou universitu, kde se natáčelo i několik scén z filmů Harryho Pottera. Nakonec jsme byli na plavbě na loďkách, která byla tak klidná, až jsem usnula, takže si toho moc nepamatuji.Poslední den v Anglii jsme vstávali celkem brzo. Nikomu se samo sebou nechtělo, a tak jsme noc dospali v autobusu. V Londýně jsme se podívali na Big Ben a Houses of Parliament. Pak jsme byli navštívit Westminsterské opactví, St. James park, královské stáje, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí. Také jsme si prošli Soho, což je čínská čtvrť. Nakonec jsme měli ještě rozchod, abychom se podívali do obchůdků na Soho a dokoupili poslední dárky. Poté jsme došli na břeh řeky Temže, kde jsme šli na London Eye a užili si poslední okamžiky v Anglii i překrásný výhled z obřího kola. No a to už byl konec našeho anglického putování vydali jsme se domů, do Česka. Veronika Dubská a Jan Jurič
 

Dny bezpečnosti a prohlídka kamionu DHL – 5.6. 2017
Děti se dozvěděly z hlediska bezpečnosti vše o řízení kamionu a jaká nebezpečí na ně čekají při střetu s kamionem, jak se správně postavit, abych byl viděn. Na závěr prohlídky byly děti za správné odpovědi odměněny drobnými dárky.


Divadelní představení Šípková Růženka – 1.6. 2017
Den dětí jsme oslavili dětskou operou Šípková Růženka pro děti z 1. stupně. Školní pěvecký sbor sklidil velký potlesk.

Tradiční zámecká olympiáda – 21.,22.6. 2017

Dopravní hřiště 4. ročníky – 17.5. 2016

Ochránci přírody uklízeli na Chlumu a brigádničili pod Láskovem – 11.4. 2017
Dne 11. 4.  proběhl na loučce pod Láskovem tradiční jarní management. Společně s dětmi ZŠ v Kosmonosích jsme vyhrabali starou suchou trávu, ostřihali další náletové keře, aby se louka rozšířila a na závěr spočítali kvetoucí koniklece luční, kterých je zde oproti loňsku 200 kusů. Je to nárůst téměř o 100 %. Koniklece se úspěšně rozšiřují po celé stráni a management jim svědčí. Zatímco v jiných lokalitách jejich počty stagnují, zde se jejich počty zdvojnásobily. Velké poděkování a zásluhu na tom mají právě děti ze ZŠ v Kosmonosích, které nám s péčí o toto výjimečné území pomáhají. zdroj:mb-net.cz
http://www.mb-net.cz/ochranci-prirody-uklizeli-na-chlumu-a-brigadnicili-pod-laskovem/d-50314

Recitační soutěž – 9.2. 2016
9. února 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže. Před porotu a ostatní posluchače předstoupili se svými básněmi z každé třídy z prvního stupně 2-3 žáci, kteří byli vybráni v předchozím třídním kole. Mezi sebou soutěžili žáci 1. tříd. Spo-lečně hodnocení byli pak žáci 2. a 3. tříd. Další skupinu tvořili soutě-žící ze 4. a 5. tříd. Jednotlivá reci-tační vystoupení hodnotila porota složená z bývalých paní učitelek. Soutěž se konala na dvě části. Od jedné hodi-ny odpo-lední reci-tovali mla-dší žáci (1. – 3. třída) a od 14:00 hod. potom starší žáci ze 4. a 5. tříd. Během odpoledne bylo slyšet spoustu krásných básní. Úkol po-roty vybrat z recitátorů ty nejlepší byl velmi těžký. Nakonec došlo k vyhlášení vítězů v každé katego-rii. Ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny a diplomy. Musím říct, že recitátoři byli opravdu výborní a tímto jim gratuluji. Všichni jsme si užili krásné odpoledne. V. Podlipský 5.A

Lyžařský výcvik 7. ročníků – 5.2. 2017
Jako každý rok se sedmáci a další žáci naší školy vypravili na lyžařský výcvik do Alp v Saalbachu.

Vánoční jarmark – 1.12. 2016
Již jako tradičně se i tento rok konal Zámecký vánoční jarmark v andělském a čertovském duchu. Termín konání byl 1. 12. 2016 od 10.00. Náplň programu Jarmarku byla i letos bohatá. Malé i velké návštěvníky vítal u vchodu pan rybář a ve stanu se představovaly staré české vánoční tradice. Nádvoří zámku lemovaly stánky s vánočním zbožím, podloubí zdobil betlém v novém zpracování, každoroční vernisáž a nesměly chybět ani řemeslné dílničky. O předvedení řemeslného umu se postarali kováři, šperkaři a skláři. Hudební a taneční vystoupení měli žáci naší školy na nádvoří a v prostorách zámku. Pouze jednou za rok otevře brány naše ojedinělé peklo, ke kterému bylo přidáno vystoupání po nebeských schodech až k samému Mikuláši. Tečkou této ojedinělé akce bylo vystoupení s koňmi a ukázka spolupráce a komunikace mezi člověkem a koněm. I když nám nepřálo počasí, ohlasy byly velké, proto se již teď můžete těšit na další ročník.

Exkurze v rodinné  firmě Ořešáky Vaněk – 25.11. 2016
25.Listopadu se žáci naší školy vypravili na exkurzi do firmy pana Vaňka, která se zabývá roubováním a prodejem ořešáků. Na první pohled se nám firma zdála velmi malá, ale pak jsme se dozvěděli, že je jedna z největších v Evropě, co se týče počtu naroubovaných stromů a prodává své ořešáky do mnoha zemí – Francie, Švýcarsko, Německo, Chorvatsko, Slovensko. Pan Vaněk nám vysvětlil, co je to roubování a k čemu je dobré. Celý proces jsme viděli na vlastní oči – vybírání správně velké větvičky, samotné roubování, namočení naroubované větvičky do rozehřátého vosku,  její uložení  do bedny s pilinami a její cesta do jakési sauny, kde dochází ke srůstu větviček. Zmíněnou saunu jsme měli možnost si prohlédnout, ale moc dlouho jsme v ní nevydrželi, je tam opravdu veliké teplo. Překvapilo nás, kolik je druhů vlašských ořechů, některé se jmenují  podle planet Sluneční soustavy- Mars, Jupiter atd. Vyprávění pana Vaňka bylo velmi zajímavé, získali jsme mnoho nových informací o roubování a o metodě, kterou se provádí a jsme pyšní, že tato metoda pochází z Mladé Boleslavi a provádí se v Horních Stakorách již mnoho let.
Napsali: Viola Šimonová, Vassa Těkučova, Eliška Benešová, Jozef Bokorovics


Černá kavárna ve škole v Horních Stakorách – 15.11. 2016
15.11. navštívila stakorské žáky v jejich škole mobilní Černá kavárna. Přivezly ji a jejími průvodci byly dvě dámy z Domu dětí a Mládeže v Mladé Boleslavi, které s tímto zajímavým programem pracují již několik let. Černá kavárna je vzdělávací program o životě nevidomých lidí. Každý účastník programu je obrazně řečeno oslepen – (pomocí klapek na oči) a na vlastní kůži si vyzkouší, jaké to je být bez zraku. Žáci měli možnost projít s klapkami na očích a s bílou holí dráhu s překážkami, které jsou pro vidící lidé naprosto běžné – schody, nerovný terén, překážky v úrovni hlavy, klikatá cesta. Vyzkoušeli si čtení obrázkových knih pro nevidomé, kdy pro ně byly i jednoduché tvary pěkným oříškem, psali na speciálním Pichtově psacím stroji a prsty zkoušeli číst braillovo písmo. Na závěr si mohli pohrát s jednoduchými leč chytrými pomocníky pro běžný život nevidomých, jako jsou hmatové hodinky, colorino, které při přiložení k jakékoli věci určí její barvu, či jednoduchá pomůcka z plastu k určení hodnoty bankovek. Jako bonus celého programu byla beseda s panem Lubošem Krejčím, který je od dětství nevidomý. Celá akce trvala celé dvě hodiny a byla nesmírně zajímavá. Chtěly bychom s dětmi  touto cestou poděkovat dámám z DDM, které nám program přivezly až do školy-  Heleně Holínkové, Petře Korytářové a také panu Krejčímu, že si udělal čas a strávil s námi pěkné dopoledne.


Návštěva Planetária Praha – 6.A,B
Začátkem listopadu třídy 6. A a 6. B vyměnily školní lavice a třídy za pohodlné sedačky a kruhový sál s promítací kupolí v pražském planetáriu. Učivo z přírodopisu, zeměpisu a fyziky si žáci připomněli během pořadů Kde začíná vesmír a Pohyby Země. Během promítání se dozvěděli i spoustu nových a zajímavých informací, například o vývoji vesmíru nebo o rychlosti světla. Čas mezi oběma pořady děti využily nejen ke svačině, ale i k důkladnému probádání astronomické výstavy ve foyeru, ať už se jednalo o maketu přistávacího modulu kosmické lodi Vostok nebo velice zajímavé a poučné články o vesmíru. Bez povšimnutí nezůstaly ani simulátory jízdy po povrchu Marsu a Měsíce, kterými se někteří “projeli“. Domů se všichni vrátili obohaceni o nové poznatky a spoustu pěkných zážitků nejen z planetária, ale i z cesty, při které se svezli vlakem, metrem i tramvají. Výletu zdar a už se těšíme na další dobrodružnou výpravu! Mgr. Klára Zelenková


Záchrana konikleců lučních – říjen 2016
Akce na debřské loučce, kde se staráme o chráněné koniklece luční. Přes léto koniklece přežily dobře. Loučka byla posekána a žáci
z ekologického semináře ji pohrabli a uklidili společně s panem učitelem Turkem, který je členem ČSOP Klenice. Pravidleně se o louku starají, pan Turek ji seká a žáci ji hrabou. Díky našim žákům se počet konikleců opravdu zvětšil. Na jaře jich tu je velká spousta. Je to jedna z nejbohatších lokalit, o kterou se naše děti z kosmonoské školy starají.

Velké bubnování na ZŠ v Kosmonosích – 21.10. 2016
Téměř celý první stupeň se zúčastnil velkolepého podzimního bubnování, které se konalo 21. 10. v obřadní síni naší školy. Žáci si vyzkoušeli zvuky těchto hudebních nástrojů. Součástí tohoto projektu bylo i veselé hraní žáků na své tělo, žáci museli hlídat i rytmus, který udával hlavní bubeník.
Někteří  žáci vyhráli i odměnu. Mohlli si totiž vyzkoušet bubnování na buben hlavního organizátora celého koncertu. Žákům i učitelům se toto představení natolik líbilo,  že jej využili i  v dalších hodinách vyučování.

TONDA OBAL na cestách – 20.10. 2016
Dnes byla pro žáky naší školy připravena beseda – vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Beseda byla doplněna videem.

Výstava „HRY A HLAVOLAMY“ – 22.9. 2016
Exkurze 7. ročníků na výstavu Hry a hlavolamy do Prahy dne 22.9. 2016. Žáci se poučili o vzniku hlavolamů, co je vlastně hlavolam. Měli možnost si spoustu hlavolamů a her vyzkoušet a získat znalosti o hrách. Spoustu hlavolamů si mohli i zakoupit.

Horní Stakory – DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 21.9.
V roce 2001 vyhlásila Rada Evropy společně s Evropskou unií Den evropských jazyků, který se slaví vždy 26. září. Cílem tohoto svátku je propagovat studium jazyků, jazykovou rozmanitost, podporování celoživotního vzdělávání, prolínání a obohacování kultu na území Evropy.
Ve stakorské škole proběhl na základě tohoto svátku 21.9. projektový den, plný aktivit na téma jazyky a státy Evropy. Děti se seznámily se stručnou historií Evropy a s nejrozšířenějšími jazyky na jejím území. Aktivity probíhaly formou skupinové práce na třech stanovištích. Vše začalo úkolem „přiraď vlajku ke státu“, „porovnej pozdravy v různých jazycích“. Po té se skupiny dětí vydaly plnit úkoly na připravená stanoviště, každé  stanoviště představovalo jeden evropský stát, v našem případě to bylo Rusko, Španělsko, Velká Británie, skupiny musely projít všemi stanovišti. Výstupem projektového dne byl malý slovník základních frází v několika jazycích a plakáty se stručným popisem daného státu. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a výborné týmové spolupráce, což dokazují výborné práce dětí. Velké díky patří všem pedagogům za výbornou přípravu celé akce, rodičům za materiální podporu a hlavně dětem za elán a fantazii.

Divadelní představení Princezna Konvalinka a královské hádanky – 13.9. 2016
Další představení tentokrát pro 1. – 4. třídy. Divadlo Pohádka Praha. 

Divadelní představení Bylo nás pět – 6.9. 2016
Na zahájení školního roku nás členové Osvětové besedy pozvali, jako každý rok, na divadelní představení Bylo nás pět. Tentokráte v podání Divadýlka na dlani. Děkujeme za hezký kulturní zažitek.

Zahájení školního roku 2016/2017 – 1.9. 2016