Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

 Mgr. Stanislav Fejfuša

 

Náplní práce školního speciálního pedagoga je:

- výuka předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence 

- depistáž žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy na naší škole

- spolupráce s PPP a SPC

- metodické vedení asistentů pedagoga

- konzultace a poradenství pro zákonné zástupce

- konzultace pro pedagogy

- konzultace a poradenství pro žáky naší školy

 

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 

SUDÁ STŘEDA        od 14:00 do 16:00 hodin 

Konzultační hodiny pro žáky: 

LICHÁ STŘEDA       od 13:00 do 15:00 hodin 

Konzultační hodiny pro pedagogy: 

Dle domluvy

Případné individuální konzultace mimo uvedené konzultační hodiny lze domluvit
na telefonním čísle 774 499 871 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: s.fejfusa@seznam.cz

Kancelář školního speciálního pedagoga se nachází
v mezipatře mezanina (nad školní družinou).