ŠKOLNÍ JÍDELNA

V roce 2006 byla provedena velmi rozsáhlá rekonstrukce šaten a vybudování nové jídelny za přispění města a sponzorů (Prondo, Arena MB, Hitnes, Transcentrum, Cerha František, radní města Kosmonos J. Kurka, Ing. V. Svárovský, Pharm.Dr. E.Masarčík) Slavnostní otevření se konalo 4.9. 2006 za přítomnosti poslance J. Vidíma a členů zastupitelstva města.

DODAVATEL OBĚDŮ
ANJA školní jídelny s.r.o. Na Karmeli 206, IČO: 25651676, DIČ: CZ - 25651676 Společnost ANJA školní jídelny s.r.o. Mladá Boleslav byla založena v roce 1995. První stravovací činnost byla provozována v jídelně Na Karmeli a 9. základní škole v Mladé Boleslavi. V roce 2007 byla námi převzata i školní jídelna Podzámecká 1, Kosmonosy. Od nového školního roku 2012 - 2013 zajišťuje stravování i pro děti z mateřské školky na 9. ZŠ. Základem naší podnikatelské filosofie je v měřítku priorit spokojenost zákazníka, tedy strávníka. Veškerá jídla jsou připravena vždy z čerstvých potravin a důkladně před jejich podáním i kontrolována. Této filosofii je podřízen i design stravování. Nejen vzhled jídla na talíři, ale i prostor, ve kterém je jídlo požíváno je velmi důležitým faktorem. Neopomenutelným prvkem je přísné dodržování technologických a hygienických norem. Díky vzrůstajícímu počtu strávníků a předpisům Evropské unie došlo v roce 2008 k celkové modernizaci kuchyňského provozu a i stravovacího úseku. Současný stravovací řád je nastaven takovým způsobem, aby dokázal zajistit stravování jak pro žáky místních základních a středních škol, ale i externích strávníků z řad široké veřejnosti. Naše kompletním menu se skládá z hlavního jídla, polévky, zeleninového salátu, nebo ovoce. Samozřejmostí je nápoj - čaj, iontový nápoj, nebo mléko. Hlavní jídlo si můžete každý den vybrat ze dvou varian.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
11.00 hod. - 14.00 hod.
Typ zařízení: Výdejna
Žáci naší školy mohou k stravování využít příjemného prostředí této nové školní jídelny. Mohou si vybrat ze dvou druhů jídel. Pokud chcete svému dítěti pomoci, jídelna bude otevřena od 7.15 do 7.40h a od 11.00 do 13.30h. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, před družinou a je na internetových stránkách školy.

VÝŠE STRAVNÉHO od 1.3. 2018
Složení oběda: polévka, hlavní jídlo, nápoj, popř. salát, ovoce, moučník – dle denní skladby jídelníčku.
Žáci (6-10 let) - 27 Kč
Žáci (11-14 let) - 29 Kč
žáci (15 a více) - 31Kč
KONTAKTY, BANKOVNÍ SPOJENÍ
Vedoucí školní jídelny Hilda Kovaříková (6.30 - 14.30h)
Jídelna ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy
Telefon: (+420) 733 259 067

ÚHRADA STRAVNÉHO
HOTOVĚ
V kanceláři školní jídelny od 15. dne v měsíci můžete platit na další měsíc
INKASEM ZE SPOROŽIROVÉHO ÚČTU
V kanceláři školní jídelny si vyzvednete přihlášku, potvrzenou ze spořitelny ji přinesete zpátky, musí být vyplněn souhlas k inkasu, platba probíhá k 15. dni předchozího měsíce.
Souhlas k inkasu na sběrné číslo účtu: 0100158921/0800
BĚŽNÝ ÚČET
Postup stejný jako u sporožirového účtu, limit stačí 700Kč.
Při platbě v hotovosti platí strávník vždy nejpozději poslední den stávajícího měsíce na měsíc následující. Na dobu kratší než jeden měsíc je možné platit jen ve výjimečných případech.
Z účtu jiných bank, souhlas k inkasu na číslo účtu: 272602890257 / 0100
Prihlaska_ke_stravovani

ODHLÁŠENÍ STRAVNÉHO
Přihlášky a odhlášky obědů je nutno provést vždy 1 den předem do 13h nebo v případě nemoci ráno nejpozději do 8:00 hodin. Při onemocnění strávníka z řad žáků si lze 1. den nepřítomnosti vyzvednout oběd do jídlonosičů. Na další dny jeho nepřítomnosti ve škole je nutné včas obědy odhlásit (možno osobně, telefonicky nebo na záznamník). Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům vždy při strhávání zálohy na následující měsíc, pro strávníky platící v hotovosti bude částka za odhlášky odečtena při placení na další měsíc.
UKONČENÍ STRAVNÉHO SE MUSÍ NAHLÁSIT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY!
NEODHLÁŠENÝ OBĚD JE ÚČTOVÁN!

ČIPY
Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Pokud chcete svému dítěti pomoci, jídelna bude otevřena od 7.15 do 7.40h a od 11.00 do 13.30h.
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, před družinou a je na internetových stránkách školy.
V jídelně funguje systém výdeje obědů pomocí bezkontaktních čipů.
Cena čipu je 140 Kč.
Ztrátu je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny, aby oběd byl zablokován proti neoprávněnému vyzvednutí.
Čip slouží k identifikaci strávníků při výdeji a k objednávání jídla na objednávkovém terminálu.
Děti si mohou sami jídlo objednat.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Provozni_rad_jidelny


AREÁL JÍDELNY