MAPA ŠKOLY

PROJEKT – MAPA ŠKOLY
Projekt společnosti Scio pro zjištění klimatu tříd, spokojenosti rodičů a pedagogického sboru.
Mapa školy = Klima školy 1. – 9. tř.: pozitivní výsledky, předstihli jsme 70% zúčastněných škol.
Výsledky naší školy: