TESTOVÁNÍ STONOŽKA

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
TESTOVÁNÍ – KVALITA ŠKOLY
Testování-Kvalita školy: testováni žáci 3., 5., a 7. ročníků.
Žáci 3. ročníků prošli testem velice zdařile, patřili k nejlepším v ČR, vyjma oblasti „Člověk a jeho svět“ (obj. srovnání až po 5. roč. z důvodu uspořádání učiva na škole). Žáci 5. ročníků v rámci celé ČR dopadli velice úspěšně ve všech testovacích oblastech vč. „Člověk a jeho svět“.
Žáci 7. roč. dopadli průměrně v rámci ČR – vyjma předmětu Aj, Fy.
TESTOVÁNÍ ČŠI – 9. ROČNÍKY
Testování ČŠI 9. tř.: 59% úspěšnost ve společenskovědním přehledu, 53 % úspěšnost v přírodovědném přehledu.
Testování nemůže pochopitelně zahrnovat vše, co by měl žák z daného předmětu umět. Mohou být sledovány jen některé dovednosti, ani 100% úspěšnost ještě neznamená, že žáci umí vše a škola špatně vzdělává. Jakkoli dobrý nebo špatný výsledek neodpoví na otázku, jak dobrý je žák. Práce ve škole zahrnuje spoustu dovedností, znalostí, které testem zjistit nelze.
TESTOVÁNÍ – STONOŽKA
Škola se zapojila do testování: Stonožka 6. tř. – v českém jazyce dosáhla polovina zúčastněných škol lepších výsledků, studijní potenciál našich žáků je využíván optimálně, v matematice měli naši žáci lepší výsledky než polovina škol, studijní potenciál je využíván dobře.
Stonožka 9. tř.: v Čj 60% zúčastněných škol má lepší výsledky, studijní potenciál našich žáků je využíván optimálně, výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V M byly výsledky podprůměrné – 80% škol dosáhlo na lepší výsledek než naši žáci, potenciál využíván nedostatečně, žáci pracují pod svoje možnosti.