2014/2015

Ukončení školního roku 2014/2015

Den řemesel – 24.6. 2015

Dětská opera – „Budulínek“


Netradiční zámecká olympiáda – 21.5., 22.5. 2015

Pasování prvňáčků na čtenáře

Beseda s mluvčím  POLICIE – 22.6. 2015
22.června 2015 nás navštívil mluvčí Policie ČR v Praze pan David Schön. Celé čtyři roky pravidelně docházel do naší třídy a hovořil s žáky
ze 4.B o bezpečnosti, nástrahách…Vždy beseda byla velkým přínosem. Moc děkujeme za skvělou spolupráci. Čtvrťáci


Upleť nebo uháčkuj čtverec
Parlament naší školy vyhlásil charitativní akci na podporu nemocných dětí v Africe: UPLEŤ NEBO UHÁČKUJ ČTVEREC .
Tato akce pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových dětí  v Africe je kolem 15miliónů. Každý uháčkoval čtverec 20 x 20 centimetrů, čtverce se sešívají do dek. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Žáci naší třídy uháčkovali 79 čtverců. Děkujeme za pomoc maminkám, tetičkám a babičkám.


HARMONIA UNIVERSALIS s.r.o. – 26.5. 2015
Dne 26.5.2015 byl v naší škole koncert pro 1.st., který se konal v zrcadlovém sálu. Židle byly postaveny do kruhu a uprostřed byly různé hudební nástroje. Celý program vedl hudební pedagog Jan Priester a jeho dcera Iveta. Nejdříve byla rozcvička v mrkání, tleskání, louskání… Potom každý dostal jeden hudební nástroj – bubínek, řehtačku, hůlky, žábu, chrastítko a zkoušeli jsme hrát v  různých melodiích a rytmech. Pan Priester dirigoval a byl z nás orchestr. Nakonec místo nástrojů nám rozdal plastové trubky, kde každá byla různě barevná a vydávala různý tón. A zahráli jsme si několik lidových písniček. Moc se nám koncert líbil.

ZDRAVÁ PĚTKA
Dne 6. 6.2015 tým z naší třídy 4.B soutěžil ve finálové soutěži Čechy 2015 – Zdravá pětka. Do finále se dostalo sedm družstev z Čech, což byl pro nás obrovský úspěch. Pro tři děvčata Adélu, Nikču a Vandu to nebyl lehký úkol. Družstva byla velice vyrovnaná, jak v praktické činnosti, tak ve vědomostních znalostech. Děvčata si vedla velice dobře, ale medaili nezískala.
Přesto jim patří  veliká gratulace za perfektní přípravu.
(Dne 24.února 2015 se žáci ze 4.B přihlásili do soutěže Zdravá pětka,,Coolinaření s Albertem.“ Úkolem bylo připravit studený pokrm z ovoce a zeleniny pro čtyři osoby v hodnotě 100 korun. Žáci se rozdělili do do pěti skupin, které se jmenovaly,,Talíř plný zdraví“, ,,Vitamínová mňamka“, ,,Vitamínová bomba“,,,Zdraví vláček“ a ,,Obličej plný zdraví.“ Předem jsme si nakoupili potřebné potraviny, ale jejich celková cena nesměla přesáhnout stanovený limit. Když to bylo všechno hotové, vše jsme vyfotografovali.Dlouho jsme čekali až nám paní učitelka oznámí, že jsme postoupili do semifinále. Obdrželi jsme kuchařku Zdravá 5. Postoupil 1.tým – Talíř plný zdraví do krajského kola. A nyní bylo všechno na nás.Týmy z krajských měst budou proti sobě bojovat, hlasování bude internetové od 13.5. – 19.5.2015. Naše paní učitelka oběhla všechny žáky na škole, aby nás podpořili. Celé soutěžení bylo napínavé. Nejdříve jsme byli čtvrtí, ale za pár hodin jsme se vyšplhali na třetí místo. Za dva dny jsme měli druhé místo.Touha vyhrát nás čím dál více popoháněla a seděli jsme u počítače a hlasovali. Díky všem jsme dosáhli 1. místo a udrželi až dokonce – 6 405 hlasů. Tým postoupil do národního finále, které se bude konat v Praze. Zde nás čeká další kuchaření a vědomostní kvíz.
Všem děkujeme za úžasnou pomoc. Bára,Eliška,Eva,Nikola,Sabrina – 4.B

Beseda s MĚSTSKOU POLICIÍ  Kosmonosy- 14.4. 2015
Dopravně-bezpečnostní program začal pro žáky 4. B již o měsíc dříve, kdy žáky s programem s Policií ČR věnovaným cyklistice. Program byl zacílen nejen na význam dopravního značení, ale také na správné-bezpečné chování cyklisty, včetně povinné výbavy cyklisty. Program byl zakončen sérií fotografií z nehod z okolí Mladé Boleslavi. Následovala zkouška mladého cyklisty, kterou zvládla valná většina žáků. „Dne 14.dubna 2015 žáky ze 4.B navštívili strážníci Městské policie z Kosmonos, paní Jana Šafarová a pan Lukáš Dlabka. Celou besedu věnovali bezpečnosti na silnici. Připravený test dopravních znalostí odhalil, kde žáci nemají ještě úplnou jistotu. Beseda byla prima připravená. Děkujeme.“ říká učitelka žáků 4. B, Mgr. Lenka Eichlerová.I tým silniční bezpečnosti děkuje za propojení výuky s praxí jak Policie ČR, tak i Městské policie.

Strašidelný den – 1.4. 2015

Dnes 23.března 201 5 navštívila žáky 4.B paní knihovnice. V úvodu žáky seznámila s novou putovní hrou KDO,KDE a CO…
Úkolem žáků je najít správné odpovědi.
1 .Víte, kde se kdo narodil?
2. Znáte jejich pravá jména?
3. Co mají společného?
4  Co je ilustrace?
5. Přiřaď obrázky k autorům.
6. Text a ilustrace.
Žáci mají na vypracování čas do příštího setkání. V druhé části žáci trénovali svoji paměť. Každé družstvo zvolilo svého zástupce.
Nejlépe dopadla skupina CHYTŘÍ DRSŇÁCI.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo – 26.3. 2015
Školní kolo recitační soutěže se konalo 26. 2. Jako každoročně v porotě zasedly paní učitelky, které dříve učily na naší škole – Jaroslava Šimoníková a Ludmila Linhartová. Do školního kola postoupili z prvního stupně vždy tři nejlepší z třídních kol, celkem 30 dětí. Na prvních místech se umístili: Lucie Bogdanovská z 1. A, František Studničný z 2. A, Denisa Prekslová z 3. B, Vilém Motl ze 4. B a Martin Veselý z 5. B. Druhý stupeň zastupovali tři žáci z 6. A, dva žáci z 6. B a Marie Horáková z 8. B. V této kategorii zvítězil Michal Kruml z 6. A.V okresním kole bude naši školu reprezentovat Vilém Motl a Eliška Nedvědová. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 18.3.
Dne 18.3.2015 v aule gymnázia Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav se konalo oblastní kolo soutěžní přehlídky sólových recitátorů. Z naší školy
se zúčastnili dva žáci. 1. místo vyhrála Eliška Nedvědová, ta soutěžila za dramatický kroužek, 3. místo vybojoval Vilém Motl.
Eliška a Vilém postupují do krajského kola.


ZDRAVÁ PĚTKA
Žáci naší 4.B třídy ze školy Kosmonosy se přihlašují do letošní soutěže ZDRAVÁ PĚTKA.
Zúčastnilo se 5 týmů. Zasíláme rozpis nákupu každého týmu a také fotogalerii.
S pozdravem žáci 4.B a p. uč. Mgr.  Lenka Eichlerová
1.tým: TALÍŘ PLNÝ ZDRAVÍ
ingredience: 2 mrkve, 2 banány, 2 mandarinky, 2 pomeranče, 2 jablka, 1 balení hroznového vína
2.tým: VITAMÍNOVÁ MŇAMKA
ingredience: 4 mrkve, 2 jablka, 2 citróny, mrkvový salát
ingredience: 1 hlávkový salát, 1 jablko, 2 mrkve, 1 citrón, 1 ředkvičky, zeleninové tortily
ingredience: 4 citróny, 1 pomeranč, voda, citronáda
3.tým: VITAMÍNOVÁ BOMBA
1 ledový salát, 4 sezamové bulky, 1 mrkev, 1 lučina bylinková, 1 tvaroh, 10deka sýr eidam
4. tým: ZDRAVÝ VLÁČEK
1 okurka, 1 mrkev, 3 rajská jablíčka, 1 paprika červená, 1 paprika zelená, 1 paprika žlutá, 1 černý chléb
 5.tým: OBLIČEJ PLNÝ ZDRAVÍ
1 ledový salát, 2 mandarinky, 1 hrozen vína, 2 mrkev, 1 hruška, 1 okurka

Beseda na téma „Drogy“ – 16.1. 2015

Vánoční víceboj ve stolních hrách – 17.12.
Byla poslední středa před vánočními prázdninami, kdy se opět sešlo 16 statečných žáků k utkání ve víceboji ve stolních hrách. Tentokrát nešlo o soupeření proti kamarádovi, ale o soutěžení s časem. Každý musel zvládnout 6 úkolů v nejlepším čase. Bylo nutné zvládnout sestavit slovo ze sejmutých karet s písmeny, složit jednu variantu z Ubonga, sestavit čísla od 1 do 6 podle vylosované barvy, sestrojit kostku, vytáhnout jednu stavební kostku věže, aniž by spadla a ověřit zručnost na složení pyramidy z kalíšků. Byl to boj, při kterém byly nervy všech napnuté až do samého konce.
Nejlepší nervy a šikovnost ukázali: Aleš Hybler – 4.B, Matěj Kolín – 3.A


Vánoční koncert Jitřenky – 10.12. 2014

Vánoční jarmark – 4.12. 2014

Autorské čtení s Petrem Holánem – 2.12. 2014

Den prevence – 30.10. 2014
Projektové dny jsou součástí našeho ŠVP a každým rokem se snažíme o inovaci, abychom naše žáky zaujali a motivovali k další práci. V letošním školním roce jsme naplánovali a také zrealizovali v prostředí naší školy „Den prevence“, který byl zaměřen na prevenci negativních jevů společnosti, součástí byl také nácvik evakuace. Celý program byl rozdělen do několika bloků. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde pro ně byl připravený různorodý program. V přední části školy byla stanoviště, kde si mohli žáci prohlédnout policejní vůz, sanitní vůz a jejich vybavení, policejního psa. U sanitního vozu pozorně naslouchali záchranářům, poslechli tlukot vlastního srdce, změřili tep, prohlédli lůžko, léky, sanitku. Pro mnohé to bylo první setkání s touto tematikou v podání přímého kontaktu se záchranáři. U policejního vozu policisté předávali důležité informace z dopravní výchovy, např. jak se bezpečně chovat v silničním provozu, jak reagovat, když se setkají s neznámým člověkem, jak vypadá policejní odznak, uniforma, policejní výzbroj, zásah, co je přestupek, trestní čin atd. Také mohli shlédnout ukázku speciálně vycvičeného policejního psa. VyNa dalších třech stanovištích byli připraveni studenti Střední zdravotnické školy z Ml. Boleslavi. Žáci si zde zopakovali a upevnili základy první pomoci, co vše je potřeba udat při telefonickém hovoru při volání 1. pomoci, vyzkoušeli resuscitaci na figurýně a nacvičili základní obvazové techniky. Na druhém stupni byla beseda zaměřena na problematiku bezpečného internetu. Bc. Ondřej Kubala žáky seznámil s nebezpečími, která mohou nastat při komunikaci prostřednictvím internetu a médií, možnostmi legální ochrany před pachateli přestupkové a trestné činnosti.
Chtěli bychom poděkovat všem zástupcům složek, kteří se podíleli na akci, že věnovali čas našim žákům, za trpělivost a profesionální přístup ke všem – děkujeme panu Miloši Chumlenovi z HS Mladá Boleslav, osádce vozu rychlé zdravotnické pomoci Heleně Pekárkové a Michalu Zápotockému, členům Městské policie MB a Policie ČR, zejména Bc. Ondřeji Kubalovi, dále pak por. Davidu Schönovi, DiS, nprap. Petru Václavikovi. Doufáme, že si děti z celého dne odnesly hezké zážitky i cenné informace. Věřím, že vše ještě vylepšíme a těšíme se na příště! Lucie Picková

PRVNÍ LETOŠNÍ SOUTĚŽ „Bystrých hlaviček“ – 15.10. 2014
Tento rok jsme začali již tradiční soutěží v Piškvorkách. Ve středu 15. 10. se sešlo 23 žáků z 2. až 5 tříd ke zjištění, jak jsou dobří v této jednoduché a oblíbené hře důvtipu. Hrálo se s velkým zaujetím. Hodina na hraní téměř nestačila. Malou odměnou na konci byli odměněni všichni účastníci.
Jak to dopadlo:
2. třídy: Jakub Červa,Tadeáš Mertl, Ondřej Krejčí
3. třídy: Dominik Ratimec,Václav Odnoha, Anna Kolínová
4.-5. třídy: Jan Bernát, Marek Coufal, Aleš Hýbler
Děkuji všem ostatním za účast a budeme hrát opět v listopadu, hrajeme hru, kterou žáci sami vyberou.


Beseda s režisérem a autorem večerníčku „Krysáci“ s Cyrilem Podolským – 3.10. 2014
Ve středu 1. řína proběhla pro naše žáky beseda o animovaném filmu s panem režisérem Cyrilem Podolským, který je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci, byl nominován na TV cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2. Žáci i učitelé byli z besedy nadšeni. Viděli jsme a slyšeli, jak náročné je vytvořit jen pár záběrů, a že vytvořit večerníčkový seriál či jiný animovaný film trvá i několik let. Panu Podolskému moc děkujeme za jeho nádherné poutavé vyprávění. Náplň besedy: základní pojmy, vysvětlení principů animace, kniha – literární předloha, scénář, příprava a realizace animovaného filmu, výroba filmové loutky, možnosti její animace, ukázka skutečných   loutek Krysáků, Šiflíka a Šuflíka, filmová dekorace, rekvizita, trik, scéna, kostýmy loutek, písňový text, animace na hudbu, dabing loutkového filmu, ukázka z připravovaného seriálu Strašidelný herbář (Šiflík a Šuflík)

Dobrodružství Toma Sawyera – 10.9. 2014
Tom Sawyer je neposedný chlapec s nezkrotnou touhou po dobrodružství, což ho často přivede do nesnází. Žije se svou svéráznou tetičkou Polly v malém městečku a se školou si příliš starostí nedělá. Raději se potuluje po okolí se svým kamarádem Huckem Finnem, zanedbaným synem místního opilce – a společně vymýšlejí nové a nové lotroviny, které jim často zkomplikují život…Svižná a humorná adaptace slavné knížky je především oslavou dětství a “hrdinských” klukovských snů – zdroj: www.divadloaha.cz. Moc děkujeme divadelnímu souboru AHA a také všem, kdo toto představení zorganizovali. Všem malým i velkým divákům se moc líbilo.