ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

UPOZORNĚNÍ!
Žákovská knížka již nefunguje na nezabezpečeném portu "http", ale pouze na zabezpečeném "https". Pokud jste měli uložený odkaz, je potřeba se znovu přihlásit a uložit nový s linkem: https://zskosmonosy.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx. V mobilní aplikaci je potřeba znovu vybrat školu, přihlašovací údaje zůstávají v platnosti.
 
Pokud vám nefunguje heslo, zažádejte si nové na: skolakosmonosy@seznam.cz, uveďte jméno a třídu, bude vygenerováno nové heslo.
 
Internetová žákovská knížka:
- zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žaků, osobní rozvrh žaka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
- umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Rodiče chtějí být informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.
Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

WEBOVÁ APLIKACE OBSAHUJE:
Osobní údaje žáka
- dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
Pololetní klasifikace
- kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
Průběžná klasifikace
- přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
Průběžná docházka
- napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
Rozvrh
- tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
Vyučované předměty
- seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.

Aplikace pro mobilní telefony
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče a žáky na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek jako ve webové aplikaci. Výhody pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší) bezplatné používání, režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu, uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování, pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách. Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, např. http://www.naseskola.cz/bakaweb. Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.