V TECHNICE JE BUDOUCNOST

PROJEKT NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA „V TECHNICE JE BUDOUCNOST
Projekt je realizován a finančně podporován ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu V technice je budoucnost je vzbudit zájem žáků posledních ročníků základních škol o technické obory, zlepšit jejich studijní předpoklady, a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Žáci 8. A 9. ročníků se zúčastní programů – workshopů při návštěvě Národního technického muzea, které se prakticky zaměřují na konkrétní technický obor či řemesla:
·         Jak věci fungují (workshop zaměřený na fyzikální principy v praxi, obor: Strojírenství a strojírenská výroba)
·         Jak se staví auto (workshop zaměřený na obor: Strojírenství a strojírenská výroba)
·         Postav si svůj dům (workshop zaměřený na obor: Stavebnictví, geodézie a kartografie)
·         Staň se designérem (workshop na obor: Umění a užité umění)
·         Užitá fotografie (workshop zaměřený vzdělání: Umění a užité umění)
·         Řemeslo má zlaté dno (workshop pro obor: Zemědělství a lesnictví)
·         Taje analytické chemie (workshop zaměřený na přírodovědně-technický obor)
Pro práci ve škole vznikne soubor e-learningových lekcí, který bude sloužit k začlenění technických témat do výuky jednotlivých předmětů na školách. V rámci exkurzí navštíví i odborná pracoviště a budou se moci zúčastnit diskuzí s odborníky z praxe.