Škola v procesu

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do projektu Šablon I. – „Škola v procesu“.
Cíle projektu:
Podporování osobnostního a profesního rozvoje pedagogů.
Vzájemné sdílení zkušeností s jinými pedagogy z jiných škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků.
A zároveň by měl tento projekt usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol.