2017/2018

Slavnostní rozloučení se školním rokem 2017/2018

Fotogalerie 

Zámecká olympiáda - 20. - 22. 6. 2018


Ukliďme Česko


Dětský den ve školní družině


Běh zámeckým parkem 1. stupeňMasopustní rej-  20.2. 2018
Projekt se nesl v duchu humoru. Cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Společně prožít radost a veselí.
Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu.

Jitřenky s Jakubem Smolíkem

 


Exkurze do Templu - 7.A a 7.B 


Exkurze Kutná Hora - 7.A a 7.B 


Exkurze Národní technické muzeum - 7.A a 7.B 


Florbalové turnaje 


Fotbalový turnaj McDonald's Cup


Krajské kolo - přespolní běh Kutná hora


Lyžařský výcvikový kurz - Alpy - Rakousko


Okresní kolo v přespolním běhu - Štěpánka MB


Okresní kolo ve štafetovém běhu - MB


Olympijské kruhy - podpora českých sportovců


Pasování na čtenáře - 1. třídy


Projekt Basketbal do škol + turnaje


Projekt Den s armádou


 

Projekt Hrdá škola - Barevný týden


Recitační soutěž - 1. stupeň


Školní turnaj v kuželkách


Školní turnaj v miniflorbalu - 1. stupeň


Výkresy na zastávkách


Výlet do lanového parku v Praze - 7.A a 7.B


Vánoční jarmark - 7.12. 2017