Dopravní výchova – 4. B

Dne 26. 9. 2019 žáci ze 4. B prožili celé dopoledne diskuzí o dopravní výchově.
Nejen teoreticky, ale i v praxi si vyzkoušeli svoje znalosti, jak se chovat při jízdě na kole.
Děkujeme panu Hainovi, který se žákům věnoval.

You may also like...