EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ

ŘÍJEN 2016
Akce na debřské loučce, kde se staráme o chráněné koniklece. Přes léto koniklece přežily dobře. Loučka byla posekána a žáci z ekologického semináře ji pohrabli a uklidili. Zdeněk Turek.
 
 

 

 

ÚKLID RADOUČE
Mladí ekologové v Kosmonosích
Na ZŠ v Kosmonosích se daří rozvíjet enviromentální výchovu formou her soutěží a netradičních forem vyučování.
Na škole je fungující systém třídění odpadů. Žáci 6. třídy se pravidelně starají o kontejnery na papír a plasty, které si sami vyrobili.
Také u nás běží úspěšná celoškolní soutěž VÍČKOVÁ LIGA.
Třídy soutěží ve sběru víček z  PET lahví. Je až neskutečné,kolik pytlů dovedou někteří žáci sehnat. Vítězové jsou 2x do roka odměněni sponzorským darem ze SRPŠ a dnem výletu.
Ve škole celostátní soutěž „Recyklohraní“. Hra je zaměřena na sběr a recyklaci starých baterií a elektrospotřebičů.
V ekologickém semináři žáci vyrobili několik kontejnerků na baterie,  které pak byly rozneseny po škole. Za jeden splněný úkol jsme dostali osvědčení a kontejner na sběr dosloužilých  elektrospotřebičů.
Děti tak v Kosmonosích mohou vyřešit problém, kam s nepotřebnými drobnými elektrospotřebiči.
 
 
 
 
 

RECYKLOHRANÍ
http://www.recyklohrani.cz
Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.
ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využití odpadů z obalů
EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení
Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.
Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již dva díly speciální výukové sady EKO-Abeceda, která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKO – Abecedy zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a
nakládání s komunálním odpadem. EKO – Abecedu obdrží každá registrovaná škola zdarma.