KAŠTANY – návštěva myslivny 4. A

4.A byla v minulém roce jednou ze tří nejpilnějších tříd ve sběru kaštanů a žaludů. Za odměnu navštívili žáci společně s panem učitelem Mgr. Turkem a paní učitelkou Kronusovou myslivnu Rokytovec. Čekalo je vřelé přivítání, velmi zajímavé prostředí myslivecké klubovny a překvapení v podobě špekáčků opečených na ohni, teplého čaje a sušenek. Pan Ing. Misík zodpověděl dětem jejich zvídavé otázky o myslivosti. Žáci na oplátku přinesli obrázky s lesní tematikou. Není divu, že se nám všem tato akce líbila. 

Jana Kronusová, třídní učitelka

You may also like...