Spolupráce s partnerskou třídou z Itálie na projektu “Friendly eTwinners across Europe”

Seznámili jsme se na dálku pomocí krátkých textů na padletech (odkaz zde a zde) již na konci šesté třídy. V září jsme hned navázali na spolupráci a díky výměně prezentací vytvořené samotnými žáky jsme měli možnost nahlédnout do každodenního života svých italských přátel. Online setkání před Vánoci bylo skvělou příležitostí porovnat vánoční zvyky a tradice obou našich zemí. Nemohl chybět ani společný kahoot, který ověřil nově získané znalosti, ale především zpříjemnil naše setkání. 

Nyní se těšíme na další fázi projektu, kde budeme spolupracovat na tématu „Historical Figures and Famous People“. Věříme, že tato výměna poznatků nám pomůže nejen rozšířit naše vědomosti, ale také především překonat jazykové bariéry.

You may also like...