7. třídy putovaly středověkem

Dne 7. prosince navštívili žáci sedmých tříd mladoboleslavský Městský palác TEMPL. Jedná se o pozdně gotické městské šlechtické sídlo v blízkosti mladoboleslavského hradu, v němž jsou v současné době umístěny archeologické a historické zajímavosti Mladé Boleslavi a Českého ráje. Pro obě třídy zde byl připraven program „Putování za poznáním IX – STŘEDOVĚK – Od venkovských sídel ke středověkým hradům“. Žáci tak měli možnost v šesti tematických workshopech poznat život ve středověké vesnici a městě, včetně ukázky středověkého pracovního náčiní, principy středověkého obchodu, život rytířů, rytířské církevní řády a rytířskou zbroj a historické mapy Čech a Moravy. Prakticky si pak mohli vyzkoušet vážení na středověkých vahách a měření ve starých objemových a délkových jednotkách, oblékání a nošení rytířské zbroje, ražbu templářské velmistrovské řádové pečeti velmistra Bertranda de Blanchefort a práci s první tištěnou mapou Čech od Mikuláše Klaudiána. K uvedenému programu žáci obdrželi pracovní listy s informacemi o konkrétním historickém období a předváděných činnostech. S těmito tak mohou nadále pracovat v hodinách dějepisu.

[Not a valid template]

You may also like...