eTwinningové projekty

Na projektu Historické a slavné osobnosti pracovali žáci a učitelé z 14 zemí Evropy a přilehlých států Evropy jako Jordánsko a Gruzie. Zde se můžete seznámit s některými učiteli. A zde se můžete podívat na mapu, kde jsou vyznačeny některé partnerské školy projektu. 

Na naší škole se zapojili žáci od čtvrtých po osmé třídy společně s učiteli angličtiny K.Havlíčková Göldner, Ivana Očenášková, Hatice Güngör, Romana Karásková a Lucie Filipi. 

Prvním úkolem bylo navrhnout logo pro náš projekt. Zde se můžete podívat na všechny návrhy. Vyhrálo logo žáků řecké školy.

Druhým úkolem byla libovolná seznamovací aktivita. Například sedmé třídy využili padlet, kde si vytvořili vlastní Avatary a napsali o sobě krátký text. Třída 4.C vytvořila zase toto skvělé video.  Na Vánoce nechyběla výměna dopisů ve třídě 4.B s jejich španělskou partnerskou třídou. 5.A tentokrát zkusila netradiční online zpívání rolniček česko-katalánsko-anglicky. Jak jim to šlo v katalánštině si můžete poslechnout zde

V lednu proběhl celoškolní projekt DEN OSOBNOSTÍ 23/24, kde žáci měli formou reklamy prezentovat svoji zvolenou českou osobnost a vysvětlit, čím významným nás tento člověk ovlivnil nebo čím obohatil naši společnost a naše životy. Díky intenzivnímu bádání znali osobnost důkladně a my tak mohli v angličtině na jejich práci snadno navázat.

Hlavním úkolem projektu “Historical Figures and Famous People” bylo sestavit sociální profil slavné osobnosti partnerské země. Takže například španělská pátá třída musela sestavit profil pro Emila Zátopka a naše třída zase profil španělské královny Isabely II. Nejprve jsme společně sestavili otázky a připravili se na “online”. Během online setkání si žáci navzájem předali informace o osobnostech, které pak zpracovali do profilů. Někdo použil digitální nástroje, někdo nakreslil a zpracoval profil na papíře. 

Poté jsme si ověřili znalosti společným live online kahootem. V páté třídě jsme porovnávali Emila Zátopka se španělským fotbalovým trenérem Pep Guardiola. Sedmé třídy na základě profilů vytvořili kahoot samostatně a porovnávali osobnosti z šesti různých oblastí: literatura, hudba, sport, umění, věda a historie s těmi Italskými. Například Dante Alighieri vs Božena Němcová nebo Karel IV vs Kryštof Kolumbus.

Na výslednou e-knížku s profily osobností ze všech partnerských škol se můžete podívat zde.  A na projekt se můžete také podívat na eTwinninových stránkách zde

A jak se studentům projekt líbil? Pro někoho to určitě byla dřina, ale většina si práci moc užila a odnesla si zážitek a zkušenost (doufejme) na celý život.

Mgr. Kateřina Havlíčková Göldner

You may also like...