Ozoboti ve výuce

Ozobot je inteligentní minibot, rychle a snadně programovatelný pomocí ozokódů (programování pomocí barevných kódů na papíře). Tento malý robot je ideální nástroj do výuky, rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování, kódování a robotiky.
Je to skvělá vzdělávací pomůcka a hračka zároveň. Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že správného výsledku mohou dosáhnout různými způsoby, ale též svojí přesností.
I naši žáci 6. tříd měli dne 22. 11. první možnost si tohoto robota osahat, vytvořit v kooperaci se spolužáky trasu a naprogramovat činnost robota dle výsledků vlastního počítání s desetinnými čísly. Hodina se stala okamžitě zajímavou, každý byl zvědav na svůj výsledek, zda jeho část bude fungovat v práci celé třídy. Žáci si své znalosti ověřili novým způsobem.
Autor: Mgr. Lenka Černá

You may also like...