Přehled akcí ve školním roce 2017/2018

ŘÍJEN
→ Beseda městská policie - 1.A, B, 2.B
→ 3.10. Exkurze do Lorety Kosmonosy - 3.B
→ 7. 10. – „Otevřený zámek“
→ 20.10. motivační hra Středověk - 5.B
→ 24.10. Exkurze Ekocentrum Zahrada DDM: Program Hořká chuť čokolády – dětská práce a bída, seznámení s Fair-Trade - 8.A
→ Motivační hra se zvířátky do knížky - 1.A, B
→ Halloween - 1.A, B
→ 31.10.  Ornita – naučný program o ptácích - krkavcovití
→ Knihovna Kosmonosy – beseda - 2.B
→ Příběh Pražského hradu - 4.A, B
→ Šibori šátky  - DDM MB - 5.A
→ Exkurze Praha, Vyšehrad - 7.A, B
→ Druhé sportovní zápolení mezi 8.A a 8. B
→ Animovaná dopravní výchova 2.B
→ Sportovní liga učitelé x žáci
LISTOPAD
→ 1.11. Exkurze - Úřad práce Mladá Boleslav
→ 7.11. Pedagogická rada, třídní schůzky
→ 9.11. Divadlo Praha – 1.C
→ 9.11. Dětská nota – sbor Jitřenky, 3.B, 5.B, 5.A
             Burza středních škol MB
→ 10.11. Divadelní přestavení „O LÍNE BABIČCE“ 1.A, B, 4.B
→ 11.11.Svatý Martin – projektový den 1.A,B
→ 20.11. Zahájení plavání 1. a 2. třídy
→ 30.11. – Vánoční jarmark
→ Knihovna Mladá Boleslav 4.B
→ Exkurze Svatý Martin na Kokoříně 7.A,B
→ Akce YETTICE – Krkonoše (organizátor SRPŠ - termín bude upřesněn)
→ Exkurze Ekocentrum Zahrada DDM MB: program Hořká chuť čokolády - dětská práce a bída, seznámení s Faire-Trade 8.B
→ Animovaná dopravní výchova 2.B
→ Sportovní liga učitelé x žáci

You may also like...