Projekt ÚDIF očima učitele

Cože??? Fyzika!!! Vstávat brzo ráno a ve svém volném čase připravovat pokusy pro mladší spolužáky? Zdá se to nemožné, ale nyní máme deváťáky, kteří to dokázali. Možná si řeknete, že je to divné, náhoda nebo jen obyčejné štěstí, ale ...
Před Vánocemi zaujali letošní deváťáci fyzikálními pokusy své spolužáky z nižších ročníků. Jak celý projekt viděli oni sami, jste si jistě již přečetli. Nyní jen stačí dodat, co jsme pro ně za odměnu připravili my učitelé.
Jedno celé dopoledne jsme věnovali elektrochemii. Žáci si sestavili netradiční elektrický obvod s využitím vodivé modelíny, vyzkoušeli si vodivost lidského těla a změřili jeho odpor, ověřili si, že není voda jako voda a že za vedení elektrického proudu v roztoku mohou ionty, provedli elektrolýzu chloridu sodného, malovali elektřinou a galvanicky pokovovali.
Zlatý hřeb tvořil večerní program - šifrovací laserová hra, kterou nám na zámku nainstalovala a hrou provedla Bára Mikulecká, známá popularizátorka vědy a autorka souboru videí natočených pod názvem Badatelna.

Snad se i příští rok najdou deváťáci, které ta fyzika bude „prostě bavit“.

DEVÁŤÁCI A LASEROVÁ ŠIFROVACÍ HRA

 

You may also like...