Projekt – Úžasné divadlo fyziky

Na naší škole probíhal prvně projekt úžasné divadlo fyziky – ÚDIF.
Účastníci z 2. stupně měli možnost si s pomocí deváťáků přiblížit fyzikální pojmy a vyzkoušet pokusy zaměřené na magnetismus, termokamery a těžiště. Žáci byli rozděleni do 5 skupin. Každý deváťák si připravil stanoviště, na kterém žáci z nižších ročníků pod
jeho vedením prováděli pokusy.
9.A
Žáci 9.A byli posláni jako pomocná síla do sedmých tříd. Sedmáci se rozdělili do pěti skupin po čtyřech. Cílem projektu bylo lépe porozumět těžišti. V jedné skupině probíhal například pokus s plechovkami a vodou a v další skupince s lidským těžištěm.
9.B
V šestých třídách probíhaly pokusy s magnety. Děti se prakticky učily, jak funguje magnet, magnetické pole a ferrofluid. Na začátku měla úvod paní učitelka a po zbytek projektu se skupiny žáků střídaly u deváťáků, z nichž měl každý jiné téma a pokusy.
Zkusili si průchod magnetického pole různými materiály, magnetizaci látek, vytvoření kompasu, siloměr napojený přes USB do počítače a na konci se pořádaly závody autíček poháněných magnetickou silou.
Vybraní jedinci vedli výuku v osmých třídách s termokamerami. Žáci osmých tříd se naučili vnímat termokameru jako přístroj, kterým můžeme měřit povrchovou teplotu těles, i jako přístroj, který člověku pomáhá vidět jinak neviditelné IR záření.
9.C
My, skvělí deváťáci, jsme se chopili těžké úlohy naučit šesťáky něco o magnetismu. Pět statečných deváťáků z 9.C představilo šesťákům zajímavé a úžasné věci, co magnety a magnetismus dokáží. Šesťáci prošli celkem 5 stanovišť, na kterých se vždy
naučili nové věci. Myslíme si, že si to šesťáci velmi užili a také se něco přínosného naučili.
Akce přinesla žákům praktické zkušenosti a zážitky z fyziky, které nejsou běžnou součástí vyučování. Účastníci si prověřili znalosti magnetických vlastností látek.

ŽÁCI 9. TŘÍD

6. TŘÍDA A MAGNETISMUS

OSMÁCI A TERMOKAMERY

DEVÁŤÁCI - ELEKTROCHEMIE A VEČERNÍ ÚNIKOVÁ LASEROVÁ HRA

SEDMÁCI A TĚŽIŠTĚ

 

 

You may also like...