Vítězní sběratelé kaštanů na výletě

Letošní školní rok je téměř u konce, a proto jsme rádi přijali pozvání do myslivny v Rokytovci. Prvňáčci tento výlet vyhráli za nejvíce nasbíraných kaštanů a žaludů během podzimu. Nejprve jsme měli v myslivně připravenou svačinku a domácí mošt. Poté jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavostí o lese a zvířátkách. Tento výlet do nádherné přírody jsme si zpříjemnili opékáním buřtů. Došlo i na vyhodnocení nejlepších sběratelů kaštanů a královnou se stala Lucinka Šrajerová z 1. C. Nálada byla výborná a je zjevné, že děti do naší školy chodí rády. A to je největší odměnou pro pracovníky školy.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za příjemně prožité dopoledne zástupcům mysliveckého sdružení Suchá Rokytovec, především p. Ing. Jaroslavu Misíkovi a kosmonoskému učiteli Mgr. Zdeňku Turkovi, kteří pro naše žáky program připravili.

Mgr. Romana Karásková, Mgr. Pavla Šímová

 
 
 
 
 
 
 

You may also like...