Skřítkování 1. A

První týden čekalo třídu 1. A zahájení celoroční třídní hry s tématem ,,Skřítci“. Od samého rána se děti snažily získat své skřítky pomocníčky. Čekaly je úkoly matematické, hudební, výtvarné a venku děti předvedly smysl pro detail, spolupráci a obratnost. Po splnění všech úkolů jsme za zpěvu písničky ,,Skřítkové tesaři“ našli poklad- na každého čekal jeho osobní skřítek pomocníček.
Pro děti byl celý den velkým zážitkem a každý odcházel se skřítkem v ruce a úsměvem na tváři.
Jana Hornychová, třídní učitelka 1.A

You may also like...