Jeden „Den s armádou“ v základní škole

V květnu se na naší škole uskutečnila akce s názvem „Den s armádou“, která byla realizována v rámci projektů POKOS (Příprava občanů k obraně státu).  Tento projektový den byl určen pro žáky pátých až devátých ročníků.

    V prostorách školy bylo připraveno celkem šest tematicky zaměřených stanovišť, která měla žáky seznámit s tím, jakou roli hraje Armáda České republiky v rámci obrany vlasti, spolupráce v organizaci NATO a v součinnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Většina stanovišť byla postavena na praktickém základu, kdy si vojáci například připravili ukázky své výstroje, výzbroje a munice. Dále bylo možno vidět i vyzkoušet některá vojenská vozidla. Mezi oblíbená stanoviště patřilo to, které bylo zaměřeno na pobyt v lese. Zde se žáci učili například rozdělat oheň pomocí křesadel nebo jak si postavit jednoduchý přístřešek. Dalším místem byla airsoftová střelnice, kde si žáci mohli sami prakticky vyzkoušet střelbu z vojenských zbraní na cíl. Velmi zajímavé a do života praktické bylo stanoviště, kde proběhla zdravotnická příprava. Tady žáci nejvíce ocenili ukázku správného využití AED defibrilátoru, který se používá při náhlé zástavě srdeční činnosti v terénu.

    I přes poměrně nepříznivé počasí se celá atmosféra toho dne nesla v příjemném duchu. Vojáci z pražské posádky byli velmi ochotní, vstřícní a s chutí odpovídali na položené otázky. Všichni, kdo se této akce zúčastnili, ji hodnotí jako poučnou, nevšední a velmi přínosnou.

You may also like...