AKCE TŘÍDY 2.C

Retro-animace našeho lyžáku

V rámci výtvarné výchovy jsme se vydali na cestu do...

Spolupráce s partnerskou třídou z Itálie na projektu “Friendly eTwinners across Europe”

Seznámili jsme se na dálku pomocí krátkých textů na padletech...

Projektový den – den Osobností

Naše osobnost byla Marie Tussaud, která založila muzeum voskových figurín v Londýně. ...

Lezecká stěna Sobotka – 6. C

Naše třída tentokrát vyrazila na sportovní akci. Navštívili jsme lezeckou...

Návštěva Madame Tussauds v Praze – 6. C

V rámci příprav na celoškolní projektový den osobností jsme museli...

Dopisy do Buckinghamského paláce – 6. A, 6. B a 6. C

Šesťáci se zatvářili lehce znuděně při zadání úkolu: “Napište dopis...

Jumppark a Praha – 6. C

V pondělí 14. listopadu se naše třída vydala vlakem do...

Preventivní program pro žáky 6. tříd

Žáci 6. ročníku během září a října absolvovali preventivní program...

Festival kultur – 6. C

Dne 15.9. se naše třída vydala na Výstaviště v Boleslavi...

Adaptační pobyt 6. tříd

První školní týden se společně šesté ročníky účastnily adaptačního pobytu....

Evropský Den Jazyků v 5. C

Třída 5.C také oslavila pomocí eTwinningového projektu Den Jazyků. Žáci...

Vánoční besídka v 1.C

12. 12.2017 jsme se sešli s rodiči ve třídě, u našeho...

1.C – První týdny ve škole

My jsme žáci 1. C a už umíme trošku číst...