Bezpečné cesty – Animovaná dopravní výchova

Dne 1. září 2017 jsem obdržela aplikaci pro děti pod názvem Animovaná dopravní výchova na portále Bezpečné cesty.cz. Zvědavost mi nedovolila, abych tuto aplikaci neshlédla. V úvodu mě upoutala věta, že nová aplikace vyučuje dopravní výchovu hravou formou pomocí animovaných videí a krátkých kvízů. Ani chvíli jsem neváhala. Zhlédla jsem první kapitolu – Chodec, tato lekce obsahuje 7 témat. V tu chvíli jsem věděla, že využiji tuto aplikaci s mými žáky ze 2.B ve škole v Kosmonosech.
Rozhodla jsem se, že budeme věnovat tomuto tématu celé čtvrteční dopoledne. Nejdříve jsme si společně vyzdobili třídu obrázky, které patřily k dopravní výchově a jsou součástí animované dopravní výchovy. V úvodu jsem položila otázku: „Kdo je chodec?“ Okamžitě byly ruce nahoře. Žáci odpovídali stručně, jasně a správně. Na obrázcích, které jsou součástí animované dopravní výchovy, jednotlivci ukazovali správné odpovědi. Atmosféra byla skvělá, každý se zapojil do diskuze. Poté jsme se žáky vytvořili na koberci kruh a vysvětlili si pravidla k zahřívací hře – Na město. Každý obdržel lísteček a barva určovala, kým se stane ve hře, zda chodcem, cyklistou nebo autem. Děti si měnily svižně místa podle pokynů.
Když jsem spustila aplikaci a objevili se tučňáci, tak žáci s úsměvem na tváři sledovali video. Položila jsem otázku: „Jak se vám líbí tučňáci?“ Písemné odpovědi byly rozmanité: „Jsou vtipní vypravěči. Video je moc pěkné a rozumíme tomu. Tučňáci upozorňují na nebezpečí, které na nás číhá a to je dobře. Kdyby chodili do školy, tak bych jim dal jedničku s hvězdičkou.“ Co je velice důležité, že video trvá pouze několik minut a diváka hned v úvodu zaujme. Z ukázky se výstižně, stručně, přehledně doporučí pravidla, jak se chodí po chodníku.
Opakovací test byl pro žáky hračkou. Každý obdržel číslo a podle čísel se rozdělili do dvojic. Žáci mezi sebou hovořili, jak to bude a proč. Chvílemi to hučelo jako v úlu.
Pod otázkou byly na výběr dvě možnosti, měli vybrat a označit správnou odpověď. Správnost vždy přišel ke stolku ověřit jednotlivec, který šel k počítači, aby zvolil správnou odpověď a ta se ukázala na obrazovce televize. Při zpětné vazbě jsme zjistili, že odpovídali ve dvojicích správně.
Pro žáky jsem nakopírovala pracovní listy, aby je měli kam uložit, tak si připravili desky na dopravní výchovu, při výrobě desek jim hráli písničky o dopravních prostředcích. Pracovní listy sloužili k doplnění učiva, co se během výuky žáci ze 2.B dozvěděli. Zde probíhala práce skupinek, kde si vzájemně pomáhali a vysvětlovali danou situaci. V tento den jsme se zaměřili na téma Chodec – na chodníku, na silnici, přecházení a viditelnost. Každý žák na své školní tašce ukázal reflexivní prvky. Někdo komentoval danou situaci: „Ten má tedy hodně reflexivních prvků na té tašce“. Někomu radili: „Ty si ještě dej něco na tašku, ať jsi lépe vidět.“ Naučili jsme se pohybovou básničku, kde se žáci perfektně předvedli, jak ji umí.
V závěru dopoledne byla dopravní výchova obohacena omalovánkami, které jsou součástí Animované dopravní výchovy, kde si žák vybral, která se mu líbí, tu vymaloval a vložil do desek. Své desky si nesli slavnostně domů. Doma rodičům vyprávěli, jak prožili dnešní den s tučňáky.
Tato aplikace naplňuje veškeré možnosti mezipředmětových vztahů. Nezáleží na věku dětí, vždy ukázka zaujme. Proto doporučuji vyzkoušet www.bezpecnecesty.cz/animovana-dopravni-vychova.
[Not a valid template]

You may also like...