„Cesty spolu – Pedagogická diagnostika a IVP“

Vzdělávání pedagogů na naší škole
Dne 24. 8. 2017, kdy většina učitelů měla ještě dovolenou, probíhalo na naší škole školení učitelů v rámci projektu, do kterého jsme se jako škola přihlásili „Škola v procesu“ na téma „Cesty spolu – Pedagogická diagnostika a IVP“ pod vedením lektorky Mgr. Jany Hartmanové.
Jednalo se o školení důležité zejména na upřesnění některých pojmů, které učitel používá a setkává se s nimi ve své praxi (integrace, SVP, PO, OSPOD, PLPP, NFN). Objasnili jsme si rozdíl mezi osobním asistentem x asistentem pedagoga x školním asistentem. Jedno z témat bylo i ohledně cizinců, kterých na školách přibývá. Vysvětlila nám co je to „katamnéza“ (nežádoucí opakování určitého jevu u dítěte).
Školení bylo přínosné, zajímavé a na poutavosti přidal fakt, že lektorka paní Mgr. J. Hartmanová léta učila, byla ve vedení školy a na základě toho se jednalo o zajímavé postřehy z její praxe.Autor: Mgr. Iva Strnádková

You may also like...