Evropský den jazyků – 5. A

Naše škola se s příchodem nového školního roku vrhla do aktivního rozvoje digitální gramotnosti žáků. Díky paní učitelky Kateřiny Havlíčkové Göldner se několik tříd zapojilo do mezinárodních projektů v rámci platformy Etwinning. 

Etwinning podporuje realizaci vzdělávacích aktivit a projektů na dálku s využitím digitálních technologií. Je to největší on-line komunita mateřských, základních a středních škol v Evropě.

Třída 5.A se zapojila do projektu k Evropskému dni jazyků. Účastnici se dohodli na jméně projektu Europan languages: bridge for cultular diversity. Během projektu žáci vytvářeli logo projektu a pohlednice v aplikaci canva, navázali online spojení se španělskou a polskou školou, prezentovali informace o České republice v anglickém jazyce a vytvořili pohlednici s pozdravem pro 18 škol. Pohlednice putovali například do Turecka, Španělska, Rumunska, Bulharska, Srbska Itálie, Polska, Litvy, Kypru, Slovinska, Chorvatska a Slovenska. Žáci teď na oplátku očekávají pozdravy z těchto zemí. Doufáme, že jich přijde co nejvíce. Během projektu se naučili pozdravit a poděkovat v několika jazycích. Největším přínosem ale byla motivace do výuky anglického jazyka a smysluplného a bezpečného využívání digitálních technologií. Už se těšíme na další projekt v rámci etwinningu.

You may also like...