KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ZÁŘÍ

2. 9.školská rada od 15:30
10. 9.knihovna Kosmonosy – 2. C, P. Šímová
13. 9.focení 1. tříd
15. 9.knihovna MB – 5. B
16. 9.Festival kultur – 9. A, 7. A, B, C
16. 9.třídní schůzky 2. stupeň od 16. 00
20. 9.knihovna 2. B
20. 9.běh zámeckým parkem 1. – 5. ročníky
21. 9.třídní schůzka 8. B od 16. 00
24. 9.podzimní vycházka 2. B
24. 9.Obrázkové čtení – knihovna – 1. B
21. a 22. 9.sběr papíru
24. – 27. 9.Evropský den jazyků – projekt E – TWINNING – 5. A, C
27. 9.ředitelské volno
?jednodenní třídní výlet – 6. B – dle počasí
?jednodenní třídní výlet – 6. A – dle počasí
?jednodenní třídní výlet – 6. C – dle počasí
?podzimní vycházka – 4. B – dle počasí
?jednodenní výlet – 4. B
?podzimní vycházka – 1. A, B