KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN

8. 3.horolezecká stěna Sobotka
13. - 17. 3. lyžařský výcvik
14. 3.turnaj basket – 4. B na 5. ZŠ
27. 3.exkurze Praha - 6. C + K. Göldner
28. 3.Templ – Velikonoce – 2. A, B + třídní učitelky
28. 3.posezení s bývalými zaměstnanci ke Dni učitelů
29. 3.schůzka v MŠ – info k zápisu do prvních tříd – J. Fejfušová, M. Petráš
29. 3.knihovna Kosmonosy – 2. A, B
30. 3.recitační soutěž MB
?výlet 6. A, B (exkurze)