Matematika v době distanční výuky

Matematika je pro spoustu žáků strašákem, ale určitě ne na naší škole.
Během online hodin se dá dělat mnoho zajímavých aktivit, které výuku zpestří a žáky baví. I v této nelehké době pracujeme na různých soutěžích. V březnu to byl celorepublikový Matematický klokan. Soutěže se zúčastnilo 300 žáků, kteří za podpory učitelů nelehké počítání zvládli. A určitě budeme mít úspěšné řešitele, kteří obstojí v porovnání s jinými školami.
Další matematickou soutěží je Matematická olympiáda. Do okresního kola postoupilo 5 žáků ze 7. a 8. třídy. Byla by škoda, kdyby si tuto soutěž nechali utéci, protože čtyři se stali úspěšnými řešiteli a Barbora Linhartová se umístila ve své kategorii na prvním místě v okrese.
Každého učitele matematiky moc potěší, když o prázdninách žáci s radostí přijdou do hodiny matematiky zahrát si vědomostní matematické hry, podpořit logiku nebo si procvičit učivo před přijímací zkouškou. A tím naši šesťáci a deváťáci potěšili o velikonočních prázdninách.

Mgr. Lenka Černá

You may also like...