Nabídka kroužků školní družiny 2018/2019

Kroužky povedou: Malinová Andrea, Kronusová Jana

Vždy v čase: 15:00 až 16:00 h, vše bude hrazeno z družinových příspěvků

Pondělí: HRAVÉ ČTENÍ

Středa: KERAMIKA

Čtvrtek: SVĚT PŘÍRODY


HRAVÉ ČTENÍ

Kroužek určen pro děti 2. - 3. ročníku

Zaměřen na povídání o knížkách, které jsou nám blízké. Nebudeme jenom číst, budeme relaxovat a učit se hravou formou seznámit se s knihou.  Budeme vymýšlet vlastní konce příběhů, číst pohádky, nebude chybět výroba záložky, papírové loutky, malované čtení, kreslení pohádek, dramatizace a seznámení s ilustrací knížek.

Půjde o podporu kladného vztahu ke knize a čtení pro radost a zábavu,

protože „Čtení je zábava.“


SVĚT PŘÍRODY

Přírodovědný kroužek určen pro děti 1. – 3. ročníku

Je zaměřen na kladný vztah k přírodě a její ochraně.  Náplní je pobyt v přírodě, ekologie, pozorování proměn, naučit se rozeznávat rostliny a živočichy, dozvědět se o nich mnoho zajímavostí.  Za pěkného počasí budou děti pozorovat a poznávat přírodu v okolí zámku, nebude chybět výroba vonného herbáře, výroba krmítek pro ptáčky a tvoření z přírodnin. Vše bude probíhat formou zábavných her a aktivit.  Budeme si hrát,

protože „Příroda se ráda skrývá.“


KERAMIKA

Kroužek určen pro děti 1. – 3. ročníku

Děti budou mít možnost seznámit se s různými druhy hlíny, naučí se pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky.  Při práci zapojí fantazii, seznámí se s různými technikami modelování a zdobení. Vše si vypálíme v naší keramické peci. Budeme rozvíjet jemnou motoriku, manuální zručnost a kreativitu. Bude to zábava.