Nácvik resuscitace – 9. A

Jak správně provést resuscitaci si v rámci výuky
přírodopisu připomněli žáci 9.A s paní učitelkou Štefkovou. Na figuríně si
vyzkoušeli takzvanou nepřímou srdeční masáž. Je důležité se těmto praktickým tématům
ve výuce věnovat, protože správné rozhodnutí a rychlé poskytnutí první pomoci
může zachránit lidský život.

Mgr. Ivana Štefková, Mgr. Jarmila Jonášová

You may also like...