Odemykání jarní brány 2. A a 2. B

Ve středu 29.3. jsme se společně s žáky 2.A a 2.B snažili přivolat jaro odemčením jarní brány. Pomáhala nám k tomu literatura. Nejdříve bylo potřeba získat klíče, které jsme pak pro odemčení mohli použít. Holky a kluci museli splnit několik úkolů. A protože jaro si každý spojí hlavně s Velikonocemi – do našeho setkání jsme zapojila i vajíčka.

Během mojí návštěvy jsem ve 2.B také předala dva důležité dopisy. Jednalo se o pozvánky dvěma nejlepším čtenářkám z naší knihovny.  Obě oceněné, Aničku Odnohovou a Anetku Kumberovou, jsem tímto pozvala do knihovny, kde jim za jejich pravidelné návštěvy v knihovně předám ocenění.

Děkuji za spolupráci třídním Mgr. Lence Eichlerové a Janě Kronusové.

You may also like...