Odvozování povrchu koule v 9. ročníku

Učivo v matematice je pro mnohé žáky zcela abstraktní. Proto je důležité postupné vytváření představ o věcech, dovednostech, kterým je učíme. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je pomocí pomůcek – konkrétních předmětů – z rukou žáků. Tak žáci v 9. ročníku přišli na vzoreček pro výpočet povrchu koule.

Mgr. Iva Strnádková

You may also like...