Poděkování učiteli

Mimořádná situace, která v současné době panuje, s sebou přinesla i mnohá opatření. Jedním z nich je také rozhodnutí Vlády ČR o uzavření škol od 11. března 2020. To pro všechny školní instituce znamená zásadní změnu ve způsobu vzdělávání a dočasný přechod na distanční výuku. Ta ve svém principu spočívá v komunikaci mezi učiteli a žáky prostřednictvím internetu. K tomu, aby tato komunikace byla pro žáky možná, je potřeba mít doma počítač s webovým připojením. Avšak i v dnešní době není standardem, že každá domácnost je takto vybavena.

Tento fakt si uvědomil i náš velmi oblíbený učitel Karel Kozma ze ZŠ Kosmonosy a začal konat dobré skutky. Díky svým kontaktům se mu podařilo opatřit několik kvalitních notebooků, ke kterým žákům zakoupil i routery s předplaceným internetem do konce školního roku. Ty poté ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy daroval dětem ze sociálně slabších rodin. Doposud bylo rozdáno celkem deset notebooků do sedmi rodin. Obdarované děti jsou panu učiteli vděčné za to, že nyní mohou lépe zvládat vzdálenou domácí výuku a mohou být v kontaktu se svými vyučujícími. A protože dobrých zpráv není nikdy dost, ve svém poslání pokračuje náš milý kolega i nadále a k němu se začínají postupně přidávat další lidé se zájmem podpořit jeho dobročinnou myšlenku. 

Jeho andělský čin stojí za to vyzdvihnout, jelikož je zářným příkladem toho, jak by si lidé měli v této nelehké době pomáhat. Proto je i tento článek velkým poděkováním.

Karle, děkujeme.

Za kolektiv všech zaměstnanců ZŠ Kosmonosy

Petra Šimáňová

You may also like...