Světový den pozdravů – 1. B

Dnešní den byl v 1.B věnován pozdravům.
Žáci poznávali jakou řečí je vysloven pozdrav.
Každý si vyrobil vlastní bublinu s pozdravem.
Prvňáčkové se dozvěděli, kdo koho zdraví.
Zkusili si tradiční pozdrav jaký je v Africe.
Děti si vyzkoušely podání ruky a především stisk ruky.
Na závěr žáčci natrénovali
POZDRAV SLUNCI.
 
Velké poděkování paní knihovnici Martině.

 

You may also like...