TEPfactor

Že v jednotě je síla, si na vlastní kůži potvrdili žáci sedmých ročníků, kteří 16. 10. 2019 vyrazili do
TEPfactoru prověřit svou zručnost, intuici a schopnost spolupracovat v týmu. Ve dvaceti místnostech na ně čekaly úkoly různého charakteru, k jejichž splnění byla potřeba správná taktika, spolupráce, tolerance a vzájemná podpora. Pro mnohé to byla velká výzva! Byl to den nabitý emocemi, adrenalinem, ale i dřinou a potem při plnění úkolů. A v neposlední řadě dobrým pocitem z překonání svých limitů. Ze zpětné vazby vím, že si žáci uvědomili, jak je důležité si pomáhat a podporovat se. Líbilo se jim, jak společně zvládali překážky, které nejprve považovali za nepřekonatelné. Pochopili, že
není důležité být nejlepší.

Mgr. Jarmila Jonášová

You may also like...