Třída 3. B

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Železná

E-mail:

ivana.zelezna@zskosmonosy.cz

Umístění třídy: 

3b