Zahájení nového školního roku 2017/2018

Nový školní rok jsme zahájili jako již každoročně na nádvoří zámku. Počasí nám přálo a tak jsme se tu sešli opravdu v hojném počtu. První školní den se žáci s učiteli (první třídy i s rodiči) odebrali do tříd, kde je uvítali třídní učitelky a učitelé a seznámili s tím, co je čeká nejen1. týden ve škole. Všem žákům, učitelům, správním zaměstnancům, ale také rodičům, přejeme ať je školní rok 2017/2018 rokem klidným a pohodovým…

You may also like...