1.A – 4. září 2017

4. září začala školní docházka i pro 24 dětí, které byly zařazeni do třídy 1. A. Po zahájení na nádvoří jsme se společně odebrali na prohlídku školy. Zazpívali jsme si v hudebně, podívali jsme se do třídy velkých páťáků a na závěr jsme se šli podívat do sborovny a ředitelny. Tam nám pan ředitel s paní zástupkyní předali medaile.

You may also like...