Čekáme a připravujeme se na Vánoce

Na konci listopadu  jsme se s dětmi začaly připravovat na školní vánoční jarmark. Na vernisáž výtvarných prací z družiny jsem se rozhodla s dětmi vyrobit andělské nebe…společně s družinou 1.C. jsme vytvořily výstavu prací na téma „Světlo Vánoc“. Do tohoto projektu se zapojily všechny děti a proto se na konečný výsledek moc těšily. Posuďte sami…

 
 
 
 
 
 
Po vánočním jarmarku jsme se s dětmi procházely dobou adventu, mikulášské nadílky a přípravou na Vánoce. Vyrobily jsme si roztomilé čertíky a během několika dní z různých materiálů i vlastní ozdoby na stromeček, který jsme si nazdobily přímo v naší družině.
 

You may also like...