Exkurze za vítězství ve sběru kaštanů – 2. B a 3. C

Dne 5. září se žáci 3. C a 2. B zúčastnili výletu do myslivny Rokytovec, neboť v minulém školním roce byli mezi třemi nejpilnějšími třídami ve sběru kaštanů a žaludů. Čekalo je vřelé přivítání, velmi zajímavé prostředí myslivecké klubovny a překvapení v podobě špekáčků opečených na ohni, střelby ze vzduchovky, či výcvik mysliveckého psa. Exkurzi pro nás přichystal Ing. Misík a Mgr. Zdeněk Turek, kterým bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat za jejich ochotu a profesní přístup. Pan Misík vysvětlil dětem, jaké druhy zvěře můžeme v lese spatřit. Měl připravenou i praktickou ukázku trofejí, u kterých vysvětlil, jakému zvířeti patří. Přednáška byla velmi zajímavá a pro děti přínosná. Všem moc děkujeme a i letos se budeme snažit nasbírat co nejvíce krmení pro lesní zvěř.

Mgr. Lenka Eichlerová a Mgr. Pavla Šímová

You may also like...