Měsíčník 8.A – září

Letošní školní rok s sebou přinesl několik změn a novinek. Významnou změnou pro nás je, že už nemáme papírové žákovské knížky a třídní knihu. Aby však třídní pořádková služba nechodila s prázdnýma rukama, nosí s sebou plastové desky s kázeňským deníkem, žádostmi o uvolnění z vyučování během dne a dalšími papíry. Naše krásné modré desky jsme však měli jen 14 dní. Naposledy byly viděny 15.9. Nyní máme nové: růžové papírové s novým sešitem. Výhodou je, že si někteří opravdu nemohou vzpomenout, zda měli ve starém sešitě zápis zapomínání. Snad nám nové desky vydrží déle než ty první.
Novinkou pro nás je, že i my, osmáci, dostáváme každý týden ovoce v rámci akce Ovoce do škol. Někteří vitamíny nechtějí a ovoce odmítají, nebo si je berou domů. Můžeme jen doufat, že všichni doma broskve apod. z tašky vyndají, protože v opačném případě budeme moci brzy vyhlásit ve třídě soutěž „O nejvoňavější školní tašku“.
Protože je pro rostoucí organismus školáka důležitý též vápník, dostáváme od ministerstva i mléko (akce Mléko do škol). S nadšením cucáme jednou týdně brčky mléko z krabiček, které poté prázdné házíme do odpadkového koše. Bohužel je to horší s průhlednými plastovými obaly od brček, které se povalují po celé třídě. Ke koši je to s takovou drobností daleko a na zemi to skoro není vidět.
Tímto se dostávám k problému, který celý měsíc trápil naši třídu, a to je pořádek. Příliš nepomohla ani žádost o spolupráci směřovaná na třídní schůzce k rodičům. Situace se zlepšila až po mém telefonátu některým tatínkům. Konečně máme čisto pod topením a kolem poslední lavice u okna se nehromadí žvýkačky. Snad nám to vydrží.
V pondělí 25.9. jsme se chtěli poprvé utkat na hřišti s 8.B, ale plány nám pokazilo deštivé počasí. Tak se nám to snad podaří v říjnu.
24. října nás čeká exkurze do Ekocentra DDM v Mladé Boleslavi a o tom, jak se nám tam líbilo se dočtete za měsíc. Tak si to nenechte ujít!
Petra Sodomková, třídní učitelka

You may also like...